Kolposkopia ako súčasť prevencie rakoviny krčka maternice.

Rakovina krčka maternice sa na Slovensku aktívne vyhľadáva pomocou cytológie. Klasická cytológia má citlivosť asi iba 50 % na vyhľadanie ťažkých predrakovinových štádií.

Ak sa cytológia odoberie do tekutého média, zvyšuje sa citlivosť pre vyhľadávanie ťažkých predrakovinových štádií na asi 90%. V tejto cytológii navyše vieme vyšetreiť prítomnosť vysokorizikových typov HPV a stav ich aktrivity.

Pri oboch cytológiách je potrebné, aby zmeny v krčku boli v mieste odberu, inak vyjdú falošne negatívne výsledky.

Kolposkopia slúži na vyšetrenie krčka, ktorý je široko otvorený, alebo ak vyjde pozitívny cytologický nález. Kolposkopia je mikroskopické vyšetrenie krčka maternice, najskôr pri prirodzenom svetle, potom so zeleným filtrom. Následne sa krčok potrie 3% kyselinou octovou. pokiaľ sú na krčku zmeny, tie sa charakteristicky zafarbia. Výhodou tejto metódy je, že vidíte celý krčok. U nás v ambulancii mám navyše program, kde patologický obraz pošlem do počítača, kde sa porovná s minulým vyšetrením a s databázou asi 1200 snímok. Lekár vidí alebo progresiu ochorenia alebo histologické výsledky z podobných obrazov. Pri nejednoznačnom náleze sa vykonáva biopsia, ktorá finálne určí diagnózu. Všetky tieto vyšetrenie poskytujeme u nás v ambulancii, v rámci komplexnej prevencie rakoviny krčka maternice.

Kolposkopické vyšetrenie poskytujeme aj neregistrovaným pacientkám

 

03.12.2014