Očkovanie proti HPV má význam aj po začatí sexuálnej aktivity.. Nikdy nie je neskoro, čím skôr, tým lepšie!

Očkovacie látky možno podať od 9 rokov veku človeka. Trvanie ochrany je zdokumentované na 13 rokov a každý rok sa predlžuje. Čím je človek starší, tým tvorí nižšie hladiny protilátok, preto sa myslelo, že očkovať treba len v mladom veku. Dnes sa už vie, že zaočkovaná žena vo veku 25 rokov bude mať podobné protilátky, akoby sa očkovala ako 12 ročná (tak je ustavovené odporúčanie). Preto ak chce byť človek chránený pred HPV infekciou, mal by sa očkovať a je úplne jedno kedy. Mali by sa očkovať obe pohlavia a platí jedna múdrosť. Nikdy nie je neskoro a čím skôr tým lepšie.

Ilustračné fakty, prečo sa očkovať

 

30.01.2016