Nový prístroj - Kardiotokoraf - dostupný u nás na ambulancii - bez čakania a problémov s parkovaním.

Vyšetrenie je indikované pri podozrení na tvrdnutie maternice, pri prudkých pohyboch, pri pocite dlhšieho obdobia bez pohybov a pri sledovaní fyziologickej gravidity po 35. gestačnom týždni. 

 

13.02.2016